Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Globaalne eestlust kandev infokanal

  Soovin Arengufondi Arenguidee konkursile esitada järgmise ideekavandi: globaalselt kättesaadav kodanikuajakirjandusel põhinev infokanal, mis toob kokku kõikjal maailmas elavad eestlased ja eesti kultuuri vastu huvi tundvad inimesed.

  Väljakutse:
  1,3 miljoni elanikuga Eesti on üks maailma pisemaid, ent innovaatilisemaid riike. Pärast II maailmasõda ja iseseisvuse taastamist on aga riigist välja rännanud sadu tuhandeid inimesi, kelle kontakt rahvuskaaslaste tegemiste ning kodumaal toimuvaga jääb üha hõredamaks. Sellal, kui inglisekeelne inforuum üha laieneb, on tuntav oht, et eestikeelne teabemaailm ja mäluvaramu üha marginaliseerub.

  Kodumaal ning Eesti esindustes (Eesti Majad jmt) toimub palju põnevat ning teavitusväärset, ent pahatihti ei jõua see info huvilisteni. Käies kaasas 21. sajandi infotehnoloogiliste võimalustega on nähtav selge vajadus sünergiat kandva kanali järele, mis hõlmaks ja kaasaks kõikjal maailmas elavaid eestlasi ja estofiile, tooks nad keskpõrandale kokku. Riiklik dokument “Rahvuskaaslaste programm 2009-2013” näeb küll kodu- ja väliseestlaste integratsiooniks ette mitmeid võimalusi (muuhulgas ka riiklikku veebilehte info vahendamiseks välismaal elavate eestlaste ja Eesti vahel), ent paraku pole mitmed seal toodud eesmärgid tänaseks veel teostunud.

  Lahendus:
  Loodava kanali sisutootjateks saavad suures osas olema kasutajad ise, sestap on tegu kvaliteedile rõhuva kodanikuajakirjanduse eeskujuliku suunanäitajaga. Info valikul ja töötlemisel on töös üle maailma paiknevad tasustatavad toimetajad/moderaatorid.

  Avatud koodil (a la Wiki) põhinev platvorm (kasutatav arvutis, pihuseadmetes, nutiteleris jm) ühendab endas audiovisuaalset ning kirjalikku teksti, samuti on koht aruteluruumil (kus toimuvad debatid ka Eesti arenguküsimuste üle) ja kasutajasõbralikul suhtluskeskkonnal.

  Oma kindel osa on sissekannete tõlgetel, mis lubavad eestikeelsest maailmast osa saada ka ülejäänutel - see omakorda aitab kindlustada tööga paljusid filolooge ja tõlkijad. Kanalit peaksid saama kasutada ka vaegnägijad ning kurdid.

  Kanalisse jooksevad sisse kõik peamised Eesti kohta käivad uudised, reportaažid, arvamuslood ja teised ajakirjanduslikud žanrid ka senistest traditsioonilistest väljaannetest, igal kasutajal on aga võimalik luua oma filtrid selle kohta, millistest valdkondadest ta täpsemalt infot soovib saada. Samuti on võimalik saada osa otseülekannetest kõigilt vähegi olulisematelt sündmustelt: olgu selleks teatrietendus, kontsert või kokkutulek jne - läbi veebikaamerate ja üle interneti muutub see info kättesaadavaks kõigi kasutajate seadmeis.

  Vormilises plaanis on tegu peamiselt arvuti või nutiseadme taustal jooksva rakendusega, mis töötab screensaveri põhimõttel: kui kanalisse jõuab kasutajat huvitav info, siis antakse sellest teatega märku. Kogu kanali data saab olema pilveteenustel põhinev, märksõnadeks on ka digiraadio ja digiTV.

  Kanalit haldab sihtasutus, mis on oma tegevuses läbipaistev ja kaasab konsensuslikult kõiki asjast huvituvaid osapooli.

  Kanali finantseerimine seisab mitmikrahastusel, kus oma osa on Eesti riigi institutsioonidel (näiteks välis-, kultuuri-, ja majandus-kommunikatsiooniministeerium), temaatilised fondid ja kasutajate mikroannetustel. See tähendab, et iga kasutaja maksab näiteks läbi oma igakuise internetiteenuse arve vaid euro või paar lisaks ning tema poolt meeldivaks märgitud artiklid/sissekanded saavad konkreetse kasutaja mikrofinantseeringu, eeskujuks on siinkohal rootslaste Flattr.com. 1 eurosenti on küll väike raha, ent juba 100 000 kasutaja heakskiit ühele artiklile või sissekandele tähendab jagamisele minevat 1000 eurot! See omakorda innustab sisuloojaid tootma üha kvaliteetsemat informatsiooni.

  Kanali üks eesmärke on olla mudeliks ka teistele väikerahvastele (näiteks Esindamata Rahvaste Organisatsiooni kuuluvad rahvad), kelle hääl hetkel infoühiskonnas tegelikult ei kosta. Sarnast kanalit saaksid hakata ellu viima ka nemad.

  Sammud:
  • Kaardistada nn. väliseestlaste kogukonnad maailmas.
  • Tutvustada ideed kodumaal ja mujal, eesmärgiga leida kaasategijaid ning autoreid.
  • Kavandada koostöös ekspertidega kanali digitaalne arhitektuur
  • Töötada välja tegutsemiseks vajalikud raamistikud.
  • Leida tarvilikud finantslahendused.

  Kanali käivitamise eeltööle kulub vähemalt kuus kuud. Järgneva kuue-kaheksa kuuga peaks platvorm jõudma beetatestini ja olema seejärel avalikult kasutatav.

  Kokkuvõttes:
  1) Läbi kanali paraneb kodu- ja väliseestlaste ning meie kultuuri vastu huvi tundvate inimeste kommunikatsioon ja integratsioon.
  2) Eesti kultuur kõige laiemas mõttes leiab endale ühtse võrgukodu ja muutub nähtavamaks, kultuuripärand säilib ja salvestub.
  3) Tööhõive poolelt leiavad väljundi sisuloojad, toimetajad/moderaatorid, tõlkijad jpt.
  4) Kodanikuajakirjandusel põhinev kanal aitab kaasa meediapluralismile, sõnavabaduse levikule, demokraatia arengule ning annab väljundi eneseteostuseks.
  5) Kanali ellutoomine aitab tugevdada Eesti kui innovaatilise e-riigi kuvandit.

  Märksõnad:
  kodanikuajakirjandus, avatud lähtekoodiga platvorm, ühisrahastus, ühistegevus, meediapluralism

  Poolvägisi tegemisele ja ainult maksumaksja raha kulutamisele ei ole see projekt kindlasti suunatud, pigem ootaksin riigilt head nõu ja tuge selle platvormi käivitamisel.
  Peamisteks eesmärkideks on kanalil eesti kultuuri nähtavuse märkimisväärne tõstmine, nn välis- ja kodu-eestluse tihedam seotus ning kvaliteetsete meediasõnumite edastamine.

  Lisa pooltargument

  Ma ei tea nüüd... On ju olemas igasugu eesti keelsed portaalid+veel rahvusvahelised. Luua veel poolvägisi ja maksumaksja rahaga mingi eestikeelne lisakanal... Ka täna on võimalik enda lugusid avaldada juba olemasolevates portaalides...
  Idee autorile aga ütleks, et ma ei pretendeeri tõele ja minu arvamus võib olla ka ekslik.
  Sügava küsimärgiga idee minu meelest...

  Lisa vastuargument