Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • IT-revolutsioon hariduses

  Teeme reaalainete õppimise põhikoolis ja gümnaasiumis lihtsaks ning huvitavaks läbi kaasaegse tehnoloogia. Tänapäevase videotehnika, veeb 2.0 võimaluste ja interneti levikuga on see kättevõtmise asi. Suureneb nii innustus reaalainete vastu kui ka õpitulemused. Tulemuseks - mõne aastaga kasvab inseneride, IT-spetsialistide jt reaalalade lõpetajate arv ülikoolides (kus täna on probleemiks väikesed sisseastumisarvud) ja need inimesed on oluliseks teadmispõhise majanduse mootoriks.

  Räägime ühiskonnas sageli inseneride ja IT-inimeste vajadusest teadmispõhise majanduse ehitamisel. Endiselt on kontrastiks olukord, kus reaalainete õppimine on paljude jaoks koolis kõige raskem ja ebameeldivam. Kui jätame selle probleemi lahendamata, jäämegi ootama seda “tarka” majandust. Pean oluliseks suunata arengukahur just koolihariduse reaalainete suunas, kuna “küpseid” inimesi ümber harida, humanitaarist reaalinimest kasvatada, on raskem.

  Eesti PISA testi tulemused võivad küll rõõmustada võrreldes teiste riikide näitajatega, kuid iga tulemuste lugeja peab tõdema, et tugev on vaid meie keskmine ja tippe on vähe. Usume, et parema metoodika ja nutika koostööga saavutame paremaid tulemusi. Täna õpetajad Eesti 500-s koolis duplikeerivat tööd, et tunde ette valmistada ja läbi viia. Kui kasvõi osa sellest tööst saaks jagada, võidaks sellest iga õpetaja ja tulemused kanduksid edasi õpilastele.

  Tänapäeval on olemas piisavalt head IT-võimalused ja Eestis on palju häid õpetajaid/metoodikuid, et võiksime üles ehitada IT-süsteemi ja -rakendused läbipõimunult pedagoogilise lähenemisega. Mõned uuringud, mida olen läbi viinud, näitavad nii õpetajate, juhtkondade kui õpilaste huvi kasutada rohkem IT-d ja kaasaegseid õppematerjale.

  Oleme haridus-, multimeedia- ja IT-spetsialistidega seda probleemi lahanud ja kaardistanud esimesed konkreetsed lahendusideed, mis oleks reaalselt praegu elluviidavad, tõstaksid õpetajate efektiivsust ja töörõõmu, parandaksid õpilaste huvi ja tulemusi. Mõningaid koolipersonali ja õpilaste antud hinnanguid ja ideid saab näha siin:
  http://silmaring.ee/blogi/75/millist-opiveebi-on-vaja-raagivad-opetajad
  http://silmaring.ee/blogi/70/millist-opiveebi-on-vaja-raagivad-koolide-juhtkonnad
  http://silmaring.ee/blogi/76/millist-opiveebi-on-vaja-raagivad-opilased

  Esimese sammuna loome veebilehe, mis aitab õpetajat tema töös: saab valida õppekava järgi materjale, luua nende juurde ülesandeid, mida õpilased kas tunnis või kodus lahendavad ja anda tagasisidet. Lisame õppevideod ja animatsioonid, et visualiseerida (see on meie domineeriv meel) loodus- ja reaalainetemaailma toimimist. Lisaks suurendab ühtse platvormi kasutamine õpetajatevahelise koostöö jõudu. Arendame sellesse funktsionaalsuse ja loome õppesisu, mis muudab õpetajate töö veelgi efektiivsemaks ja suurendab töörõõmu. Lihtsad asjad, mis täna tegemata on.

  Tuleviku koolis muutub olulisemaks õppijate õpistiili arvestamine ja individuaalne lähenemine. Siin saavad erinevad õpistiile arvestavad IT-rakendused õpetajat aidata. Seatakse esikohale iga õpilase (mitte enam klassi keskmise) areng. Paremate õpitulemuste kõrval pole ka vähem oluline ka see, et õpilasele meeldib kaasaegses koolis.

  Kasvatades peale uue põlvkonna nutikaid, reaalainetes võimekaid ja neist huvitatud noori, suurendame teadmispõhise majanduse osakaalu. Võidame nii ekspordis kui suuremas maksukassas, misläbi saame suudame tõsta iga eestimaalase elukvaliteeti.

  Projekti tuumikmeeskonda kaasaksin Marge Sults’i (õpetaja ja õppejõud) Katrin Saage (õpetaja-metoodik) ja IT-arendaja Aivo Paas’i. Partneritena ja kaasamõtlejatena veel hulga haridushuvilisi, sh Silmaringi meeskonna liimed, paljude koolide õpetajad ja õpilased, juhtkonnad ja koolipidajad (KOV-id), Haridus- ja Teadusministeeriumi ning nende allasutuse HITSA.

  af.jpg

  Põhimõtteliselt toetan! Sellele suunale oleks tarvis rõhuda rohkem tõesti.
  Kuid üks märkus siiski:üritada humanitaarist reaalinimest kasvatada on sama, mis üritada linnumunast inkubeerida krokodilli...

  Kui see järgib põhimõtet, et haridus on kõigile võrdsetel alustel ehk siis tasuta kättesaadav - siis toetan. Ehk siis õppetöös kasutatav tarkvara peaks olema kõigile võrdsetel alustel ehk siis jäädavalt tasuta kättesaadav. Vastasel korral tekitame hoobilt majanduslikult ebavõrdse olukorra. Need põhimõtted on kenasti koos põhjendustega kirjas ka siin - http://www.gnu.org/education/
  Olen valmis neil teemadel edasi rääkima ja ka tegutsema.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument