Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • THI nimeline Rahvusvaheline Akadeemia

  Rahvusvaheline Akadeemia on ÜRO kaasabil loodav diplomaatilise põhitooniga õppeasutus, kus igal aastal alustab rahvusvahelise suhtlemise alal õppetööd 1 õpilane igast ÜRO liikmesriigist, et õppurid hakkaksid hoomama maailma kui tervikut isiklike kontaktide kaudu. Meie-maailma parimad suhtlejad!
  See on Eesti fenomeeni – kõik tunnevad kõiki - viimine laia maailma võrgustiku kujul. Lisaks public-private partnerships meetodite reaalne rakendusõpe nagu see kõrgkooli enda puhulgi eeskujuna on.

  Kõrgkooli kõige suurem eesmärk on õppeaja jooksul luua isiklike kontaktide ja riikide põhjaliku tundmaõppimise abil riikidevaheline mitteformaalne suhtlemisvõrgustik, mis põhineb personaalsetel suhetel inimeste vahel ja käsitleb maailma ühtse tervikuna, kus enim vajatakse koostööd planeedi elukeskkonna säilimise nimel. Suurim akadeemilise õppega kaasnev lisaväärtus on isiklikud kontaktid, mis hakkavad mängima määravat rolli just kriitilistes rahvusvahelistes situatsioonides, kus on vaja kiiret ja mitteformaalset infovahetust riikide vahel.Tõest pilti toimuvast ilma meediafirmade valedeta. Siis on hea teada, et on olemas inimene, keda isiklikult tunned, kellele võid helistada ja kes valdab kontakte riikide vahel.
  Iga õpilase aastamaks oleks 50 000 eur liikmesriigilt ja sisuliselt läheks projekt Eesti riigile maksma ainult laenugarantii ja investeeringu eraldatava riigimaana, kuhu rajatakse ülikoolilinnaku hoonetekompleks. Riigi garantiide tagatisel saadud laenu makstakse siis tagasi igaaastase 9,65 miljoni eur suuruse käibe pealt . Võrreldes sõjaliste kulutustega on see konfliktide diplomaatilisele lahendamisele ja rahumeelsete võimaluste ärakasutamisele suunatud summa efektiivseim võimalik ressursikasutus kui uskuda Hiina kõnekäändu : “Kolmetolline keel kaalub üles sajatuhandese armee.“ Ja miks me ei peaks uskuma !
  Asukohamaana saab Eesti oma mõju ja väljundi igasse riiki mott.
  Ja mulle lihtsalt meeldib, et meie presidentide nimed on jäädvustatud auväärselt.
  Idee elluviimise ajakava
  2014
  1. Riigieelarvesse summade planeerimine ja riigimaa eraldamine.
  2. Hoonetekompleksi projekteerimine.
  3. Õppeprogrammide koostamine.
  4. Võimalikud väljundid kohalikule toodangule.
  5. Idee esitamine ÜRO liikmesriikidele.
  2015
  6. ÜRO otsuse vastuvõtmine.
  7.Õppeprogrammide kinnitamine.
  8. Õpilaste valimine riikides.
  9. Õppemaksude laekumine 20.12.2015
  2016
  10. Õppetöö algus 1.mai.
  Õppetöö algab kevadel, et suvel saaks kasutada maailma erinevate kõrgkoolide parimaid õpetajaid meistrikursuste läbiviimise jaoks.

  Idee viiakse ellu Presidendi, erakõrgkoolide arendajate , arhitektide, energeetikute, kohalike ettevõtjate seniseid kogemusi ja kaasabi rakendades. Kõik Eesti ettevõtjad ja tootjad saavad rahvusvahelise väljundi pakkuda oma toodangut ülikoolilinnaku elu korraldamisel ning vahetada kogemusi õppepäevade, teemapäevade raames. Õppurid saaksid näiteks koheselt testida "200 tunniga keel selgeks" õppeprogrammi töökindlust ja kasutada e- teenuseid ja elektrimopeedi ja m-makseid jne jne.Pakume noortele reaalse e-riigis toimetamise kogemuse ja küll nad siis ise seda oma riigistruktuuridega hakkavad suhtestama, rääkides mis meil on nendelt õppida ja mida nemad saaksid meie riigis kasutatavatest lahendustest rakendada.
  Meil on ka kohustus tuua koju tagasi need 100 000 inimest, kes siit erinevatel põhjustel on lahkunud, et kodanikkonna kadu ei ähvardaks meie riigi püsimajäämist.

  Lisa pooltargument

  Vähem poliitikuid ja rohkem majandusinimesi!
  Vähem maksuraha tuulde ja rohkem raha jätta kätte neile, kes sellega reaalselt midagi edasiviivat teha oskavad...

  Lisa vastuargument