Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Eestikeelne Khan Academy - Õpi mida tahad, siis kui tahad, põnevalt ja tasuta.

  Idee on konkreetne, tulemus aga võimas - Tõlkida aastaga ära populaarne õppekeskkond www.khanacademy.org koos 738 mängulise harjutusega ja teha nende juurde eestikeelsed õppevideod.

  Tõlkida on vaja 77,5 tuhat fraasi. See sisaldaks kogu funktsionaalsust, mis Khan Academy's täna on. Seda saavad kasutada nii õpilased iseõppimiseks kui ka õpetajad oma õpilaste töö jälgimiseks. USA-s kasutatakse seda paljudes koolides. Tulemusena kasvab õppimise motivatsioon ja lapsed jõuavad õppekavast ette.

  Kui küsida, kuidas meie idee aitab kaasa Eesti majandusele, siis suuremas plaanis on meie eesmärk mitte ainult tõlkida või luua õppematerjali, vaid just teha kool õpilase jaoks huvitavamaks ja kasulikumaks. Huvidega arvestav haridus aitab avaldada lapse andeid ning säilitab tema uudishimu ja algatusvõimet. See teeb lapse õnnelikumaks ja kajastub kogu tema edasises elus.

  Khan Academy on inglisekeelne õppekeskkond aadressil www.khanacademy.org, mis koosneb interaktiivsetest harjutustest, õppevideote sarjadest ja õppimist suunavast ning julgustavast keskkonnast. Ta on loodud selleks, et igaüks saaks tasuta õppida talle huvi pakkuvat ainet talle sobivas tempos, mängulise kerguse ja rikkaliku tagasisidega. Khan Academy't saab kasutada nii iseõppimisel kui ka koolis tunni metoodiliseks „ümberpööramiseks“ (flipped classroom model).

  USA koolides on Khan Academy't kasutatud matemaatika õpetamisel juba pikemat aega ja nende kogemus näitab järgmist:

  1. Õppekeskkonna pidev tagasiside ja mänguline kasutusloogika tõstab õpilaste motivatsiooni õppida. Lapsed tunnevad end matemaatikas kindlamalt ja õpivad huviga. See kajastub ka paremates hinnetes.

  2. Kuna kogu materjal on alati ligipääsetav, lähevad õpilased kaasa mängulise väljakutsega ja jõuavad reeglina õppekavast ette.

  3. Kui ka keegi jääb mõne teema juurde kauemaks, jõuab ta reeglina teistele järgi, kasutades õppevideosid ja harjutusi omas tempos õppimiseks.

  4. Kuna õpetajal on ülevaade kõigi oma õpilaste sooritustest, julgeb ta lasta neil omas tempos õppida ja tunnis aitab igaühte just selle ülesande või kontseptsiooniga, mis tal parasjagu käsil on. Kui mõni õpilane on harjutusega hädas, toob õppekeskkond selle õpetaja tähelepanu ette ja tal on võimalik sekkuda. Nii soodustab Khan Academy kasutamine koolis juba iseenesest üleminekut personaliseeritud õpetamisele.

  5. Õpetajad kulutavad vähem aega loengu pidamisele, sest õpilased saavad teooriat õppevideotest.

  6. Kaob vajadus teha tunnikontrolle, sest õpetaja näeb õpilaste sooritusi ja teab täpselt, kes millega abi vajab

  MTÜ KAE Kooli lõime 2011. aastal selleks, et tuua selline õppimisvõimalus Eestisse - teha Khan Academy materjal ja õppekeskkond kättesaadavaks eesti keeles ning aidata kooliõpetajatel seda kasutusele võtta. Meie senise tegevuse tulemus on KAE Kool (kae.edu.ee), Khan Academy'le analoogne õppekeskkond 100 harjutuse ja 130 videoga koolimatemaatika teemadel, mida nii mõnegi kooli õpetajad kasutavad. KAE Kool on täna selline, nagu oli Khan Academy 2012. aastal, kuid tarkvaraliselt suudab üks MTÜ vaid hooldada seda, mida USA-s on juba üle 7 aasta pidevalt arendanud hästi tasustatud ja suur proffide meeskond. Tänaseks on Khan Academy juba palju võimekam ja sisukam kui 2012. aastal.

  Alates selle aasta jaanuarist avanes võimalus tõlkida Khan Academy eesti keelde otse selle kasutajaliidesest aadressil translate.khanacademy.org. See tähendab, et kõik tekst, mis leidub Khan Academy veebilehtedel ja harjutustes (seda on 77,5 tuhat lauset) tehti lause haaval tõlgitavaks otse selle teksti esinemise kontekstis. Kui leht täielikult tõlkida ja selle toimivust testida, avaldab Khan Academy meeskond tõlgitud versiooni oma lehe osana (aadressile et.khanacademy.org) ning kõik tulevased muudatused Khan Academy funktsionaalsuses kajastuvad kohe ka eestikeelses versioonis. Näitena edukast tõlkest on Khan Academy hispaaniakeelne versioon: es.khanacademy.org.

  See ülesanne on just aastajagu täiskoormusega tööd ühele tõlgile või siis kuna kedagi täiesti aastaks vabaks saada on raske, siis mitmele osakoormusega tõlgile. See ongi ajendiks kirjeldada ideed just tõlkimise nurga alt. KAE Kooli lehel (kae.edu.ee) täna nähtava sisu tõlkimisega saime hakkama kolmekesi koos abilistega vabatahtliku tööna ja põhinedes sellel kogemusel on meil vajalikud inimesed meeskonnas olemas. Nendeks on:
  * Lehor Meius (tehniline tõlk, projektijuht ja süsteemianalüütik Sotsiaalministeeriumis)
  CV: http://ee.linkedin.com/pub/lehor-meius/17/80a/486
  * Robert Peetsalu (mina, MTÜ KAE Kooli juht, informaatika tudeng, vabakutseliselt tõlkimisega varem tegelenud)
  CV: http://ee.linkedin.com/pub/robert-peetsalu/53/a72/48b
  * Margus Koiduste (tarkvara arhitekt ja tootejuht Erply's, KAE Kooli veebiarendaja)
  CV: http://ee.linkedin.com/pub/margus-koiduste/17/880/1b
  * Võimalik, et ka teised abilised.

  Töö koosneb tõlkimisest, toimetamisest ja testimisest perioodil september 2014 – august 2015. Tõlkimine on 4/5 tööst ja jaotub kogu aastale ühtlaselt. Toimetamine ja testimine on 1/5 tööst ja toimub aasta vältel ja rõhuga 2015 suve algusele.

  Arvestades ligi 200 tööpäevaga aastas ja tõlke mahuga (77,5 tuhat lauset) tõlgime päevas keskmiselt 400 lauset. Töökava täituvust kontrollime kord nädalas töökoosolekutel (läbi Skype'i).

  Projekti lõpus eestikeelse Khan Academy avaldamise järel levitame tulemust õpetajatele suunatud infokanalites, lehtedes, listides jne (millega meil on juba kogemust kae.edu.ee levitamisel), aitame õpetajatel seda suurepärast vahendit kasutusele võtta ja tõlgime edasi Khan Academy'sse tekkivat sisu. Lisaks tegeleme paralleelselt edasi KAE Kooli oma materjali loomise ja avaldamisega ning koolidega koostöö tihendamisega.

  Idee osas täiendavate küsimuste tekkimisel palun minuga ühendust võtta:
  robert.peetsalu@gmail.com
  Robert Peetsalu
  MTÜ KAE Kooli juht

  Kuigi ise pole projektiga kursis, siis esitatud idee tundub küll huvitav, vajalik, tulevikku vaatav ja mis kõige olulisem> juba alustatud.
  Ühesõnaga, toetan!

  kahekäega poolt! selline keskkond on "must have" eriti e-riigis, kelleks meid ju peetakse

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument