Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Eesti on kõige inspireerivam riik.............ÕPPIMISEKS!

  2016. aastal avab Tallinnas uksed uue ajastu juhtimiskool, inspireeriv loomekeskus selles õppijatele, aga ka ettevõtetele ja kogukondadele. Meie kooli lõpetavad andekad ja nutikad vilistlased, kes on programmi jooksul panustanud vähemalt ühe Eesti ühiskonna valupuntktiga oleva probleemi lahendamisse. Nad ellu viinud oma isikliku “projekti”. Siin
  sünnivad järgmised uued ärid ja maailmatasemel lahendused. Seeläbi luuakse uusi ettevõtteid ning pannakse alus uue haridusmudeli loomiseks.

  Idee kirjeldus:
  On varane aprillikuu hommik. Ühes vanas laoruumis on eri vanusest, valdkonnast ja rahvusest õppijate grupid entusiastlikult koondunud ümber laua. Luuakse lahendusi, kuidas Eesti maakoolides toetada noorte ettevõtlikuse kujunemist. Õppijad on just lõpetanud välitööd, intervjueerinud eksperte, rääkinud noortega, kogunud inspiratsiooni teistest valdkondadest. Käib vilgas arutelu, uute ideede genereerimine, tagasisidestamine. Kohe esitatakse lahenduskäike teistele meeskondadele ja külalistele.

  See on vaid üks ülesannetest, mida lahendavad õppijad selles omanäolises ja rahvusvahelises õpikeskkonnas. Ülesande rakendamisel toetutakse äsja õpitud
  disainiportsessile, mida juhendas Sille Askerfro Bjorn Taanist. See uue ajastu kool on
  inspireeriv loomekeskus, mille keskmes on õppija igakülgne toetamine toetudes kolmele olulisele nurgakivile:
  - leia ja rakenda oma talent;
  - julge metsikuid ideid ellu viia;
  - anna seeläbi oma panus ühiskonda.

  Kool, kust leiad oma tugevused, julged ideed ning tahte midagi reaalset ära teha. See on ettevõtlikkuse ja eluks vajalike oskuste, sh loov probleemilahendus, meeskonnatöö, enesejuhitavus, disainimõtlemine, arendamise keskkond. Kooli lõpetajad on julged eestvedajad, katsetajad, algatajad, kes leiavad tee ärivaldkonda, sotsiaalsesse ettevõtlusse või kogukondadesse.

  Siin pakutakse maailma parimat ettevõtlusalast haridust ning ollakse pidevalt kursis
  uuendustega õppimise maastikul, nt aju-uuringute rakendamine õpetamisel. Õppimine on läbi põimunud tegeliku eluga, sh lahendatakse nii ettevõtete kui ka kogukondade “päris” probleeme. Õppimine toimub seal, kus selle järgi on vajadus (ettevõtetes, probleemsetes kontekstid, nt Oru kui üks Eesti vaesemaid valdasid, kooli sulgemine maakonnas, noorte tööhõive jne).

  Siin töötavad inimesed, kes julgevad katsetada, loovalt probleeme lahendada, kaasavalt tegutseda. See on elulaadikeskus, kus ettevõtjad, kogukonnad saavad end täiendada läbi innovaatiliste koolitus- ja arendusprojektide.

  See on koosloomise keskkond, kus õppijad ise kujundavad oma õppekava võttes seeläbi tegelikku vastutust õppimise eest. Mõned õppekava ained on: disainimõtlemine, kaordiline juhtimine, visualiseerimine, äriplaani koostamine, loov probleemilahendus jne. Siin õpetavad maailma tipud, nt Adam Kahane, Peter Senge, Otto Scharmer, Margaret Wheatley.

  Milline see kool täpselt on, kes seal õpivad ja kui kaua, mis vormis ja mida? Seda ma soovingi koos mõttekaaslastega avastada. Avastamisteekond on juba alanud läbi erinevate tegevuste:
  - arutelud mõttekaaslastega teemal: milline võiks olla talentide ja uute metsikute ideede kool? , Hannes Lents (Terve Eesti Sihtasutus), Koidu Tani Jürisoo (Avatud Meele Insituut), Triin Noorkõiv (Tagasi Kooli), Diana Tamm (Mondo).
  - koostöös partneritega Leedust, Saksamaalt, Hollandist ja Taanist on esitatud (30. aprill) 2- aastane Erasmus+ haridusprojekt “Movemakers: co-creating new ways of learning”, mille eesmärgiks on koosluua uusi ettevõtlusalaseid programme täiskasvanutele, sh prototüüpide arendamine ja testimine.
  - õppimine teistelt ehk Kaospilot’i poolt korraldaval koolitusel: “Art and craft of facilitating learning spaces”. Kaospilot on disaini- ja ettevõtluse hübriidkool. BusinessWeek on nimetanud kooli üheks parimaks disainikooliks maailmas, Fast Company (Startup Leagues Big 10) on tunnustanud neid keskkonnana, mis valmistab ette startup majanduseks (http://www.kaospilot.dk/about/story/)

  Sammud elluviimiseks:
  1. ETTEVALMISTUS, teiste käest õppimine, intervjuud eri valdkonna inimeste ja ettevõtjatega, rahastajate leidmine.
  2. VÕIMALIKE PROTOTÜÜPIDE LOOMINE: avada üheks nädalaks pop-up kool, koguda tagasisidet ning mudelit parendada. Sealhulgas kasutada ka nn avatud innovatsiooni lähenemist (openideo.org inspireerituna).
  3. TEGEVUSPLAANI LOOMINE, sh rahastusskeem. Milline mudel aitaks olla kestlik, et kõik kooliga seotud inimesed oleksid vaimselt terved ja saaksid väärilist tasu.
  4. Esimene grupp alustab 2016. aastal.

  Mõju

  Kaospilot viib läbi alumniuuringuid, millest selgub, et 33,3% lõpetajatest töötavad ise
  ettevõtjana. Enamus lõpetajaid töötab ettevõtluses, aga ka avalikus ja kolmandas sektoris. Mõju hindamise võimalused on vilistlaste uuringud, reaalsed ja töötavad lahendused, õpilaste projektide käivitumine, ettevõtete sünd jne.

  Idee koolist sündis talvisel reisil Leetu, kui kohtusin kolleegidega IDEAL Lithuania nimelisest liikumisest, kes tutvustavad kaasavat juhtimispraktikat haridussüsteemis. Nende eestvedaja on esimene Ida-Euroopast pärit Kaospilot’i lõpetaja. Lahkusin küsimusega, kas selline õpikeskkond võiks olla ka Eestis. Just praegu sooritavad Kaospilot’i õpilased oma kooliprojekti Leedus luues nende organisatsioonile ärimudeli. See visiit inspireeris mitte ainult mõtlema kooli loomisele, vaid esitas laiema küsimuse - kuidas võiks Eesti olla maailma inspireerivam riik? Ja miks ei võiks seda inspireerivat elukeskkonda luua just läbi suurepärase hariduse...

  Lisa.pdf

  ...Varajane aprillikuu hommik... vana laohoone jne.
  ... ja sinna on kogunenud maailma helgemad pead, et sellises koolis jõuda huvitavate ideede ja läbimurreteni...
  Ma ütleks, et unistada ju võib...
  Hea filmistsenaarium...
  Ma isiklikult arvan, et andekate inimesteja huvitavate ideede hulk mitte ainult Eestis vaid ka kogu maailmas on suht tagasihoidlik. Ja lootus koondada need kuhugi ääremaale on ilus unistus...
  Kuid kas ka reaalne on teine asi...
  Kuid kuna unistus on ilus, siis seekord rohelisse tulpa see kommentaar....

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument