Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Eesti ärisaadikute võrgustik

  Idee eesmärk on luua ärivõrgustik Eestist pärit ja/või Eestiga tihedalt seotud ettevõtjatest, kes on nõus vabatahtlikkuse alusel panustama nii Eesti ettevõtluse ja ekspordi arengusse kui ka aidata kaasta investeeringuid kaasata. Ettevõtjatel on võimalus panustada Eesti majanduse arengusse erinevatest maailma paikadest. Eesmärgiks on ärisaadikute võrgustikuga katta ära võimalikult palju riike, et aidata Eesti ettevõtted oma toodete ja teenustega neile turgudele siseneda.

  Eesti ärisaadikute võrgustikku koordineerib ja haldab EAS.

  Kes võrgustikku kuuluvad ja kuidas sinna saab?
  Võrgustikku saavad kandideerida Eesti või Eestiga tihedalt seotd ettevõtjad, kes teevad äri mõnes välisriigis ning omavad seal suurt ärikogemust ning laia kontaktvõrgustikku. Need ettevõtjad peavad olema huvitatud teiste Eesti ettevõtete abistamisest ja nõustamisest vabatahtlikuse alusel ning tasuta.

  Kes saab hakata ärisaadikuks?
  - Ärisaadikuks võib hakata eestlasest või Eesti seotud pikaajalise ärikogemusega ettevõtja, kes elab Eestis või välismaal;
  - Tahab jagada oma kogemusi ja kontakte teiste ettevõtjatega;
  - Teda innustab soov aidata kaasmaalasi edukalt eksporditurgudele;
  - On valmis tasuta panustama võrgustiku arengusse vabatahtlikke töötunde;
  - On valmis esinema EASi seminaridel esinejana.

  Kuidas võrgustik toimib?
  Ärisaadikud kasutavad oma teadmisi, et toetada nõuga väikseid ja keskmise suurusega Eesti ettevõtteid eksporditurgudele sisenemisel ning ka vahendada oma turult investeerimis- juhtlõngasid (lead’e). Ärisaadikute võrgustik tugineb väärtusel, et hea nõu või õige kontakt annab võimaluse Eesti ettevõtetel kiiremini ja paremini välisturgudel edu saavutada.
  Ärisaadikud pakuvad järgmist tuge Eesti eksportööridele:
  - Vajadusel sihtriigis oma kontaktvõrgustiku kasutamine eksportööri hüvanguks;
  - Nõustamine sihtturul äritegemise kohta;
  - Osalemine võimalusel EASi sihtturuseminaridel esinejana;
  - Võimalus olla tihedas kontaktis teiste ärisaadikutega ning saada osa erinevatest üritustest.

  Ärisaadikud pakuvad järgmist tuge Eesti ettevõtjatele:
  - Äripartnerite leidmine/soovitamine läbi enda ärivõrgustiku sihtturul;
  - Sihtturu know-how ja oma erialaste kogemustega Eesti ettevõtete nõustamine.

  Ärisaadikud kohtuvad iga kindla perioodi järel, et tugevdada omavahelisi sidemeid (EAS korraldab). Kohtumiste eesmärk on ka motiveerida ärisaadikuid jätkuvalt panustama ja järjepidevalt süsteemi arendama.

  EAS koondab info ärisaadikute andmetega ja valdkondadega, milles nende poole võib pöörduda. Ettevõte, kes soovib kasutada ärisaadiku abi, registreerib enda huvi vastava turu kohta EASi juures ning EAS väljastab vastava ärisaadiku kontaktid.

  Projekti/nõustamise kestus sõltub vastava ärisaadiku ajalisest ressursist ning know-how’st vastava päringu osas.

  Mida ärisaadikud selles programmis osalemise eest saavad?
  - Laiendada oma kontaktvõrgustiku Eesti ettevõtetega;
  - Ärisaadikute motivatsiooniüritused Eestis või mujal (EAS korraldab);
  - Parimaid Eesti Ärisaadikuid tunnustatakse iga-aastaselt väikesel tänuüritusel Eestis (nt. kõige rohkemaid ettevõtteid abistanud saadik või mõnel muul moel valitud saadik).
  - Tänutähe (väikese sümboolse meene), et nad on Eesti ettevõtluse arengusse panustanud;
  - Ärisaadiku ja eksportööri suhe ei tohi olla kasusaamise eesmärgiga, kuid vastastikusel koostöösoovil ja EASi heakskiidul võib erandkorras ka nõustamine minna üle äriliseks suhteks.

  Mida EAS teeb?
  EAS korraldab ja koordineerib Eesti Ärisaadikute võrgustiku tööd tehes muuhulgas alljärgnevaid tegevusi:
  - otsib sobivad Ärisaadikud, et katta erinavad riigid üle kogu maailma;
  - tutvustab uutele Ärisaadikutele võrgustiku kontseptsiooni ja briifib vajadusel muudatustest ja uutest arengutest;
  - arendab välja veebilehe, mille kaudu vahendada kontakte Ärisaadikute ja ettevõtete vahel ning promoda võrgustikku Eestis;
  - teostab saabunud päringute kvaliteedikontrolli ning edastab vastava saadiku kontaktid ettevõttele;
  - promob Ärisaadikute võrgustiku võimalusi Eesti ettevõtetele;
  - tegeleb Ärisaadikutelt vahendatud investeeringute juhtlõngadega;
  - organiseerib üritusi ja hoiab võrgustuikus olevad Ärisaadikud kaasatuna.

  Palju meil neid saadikuid vaja on... Millega siis meie diplomaatilised saatkonnad tegelevad? Käivad lõunatamas ja väljendamas mingi pisiriigi seisukohti, mis kedagi ei huvita...
  Väikeriigi ressursid on piiratud ja neid tuleb maksimaalse efektiivsusega kasutada elik mina laiendaks meie diplomaatilise korpuse ülesandeid ka ärikontaktide leidmisele jms. Vastasel juhul võiks sela teha ühe põhjaliku koondamise...

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument