Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Kaks pluss kaks on neli

  Et infoajastul ei ole ühiskonna erakondadel põhinev toimimine enam efektiivne, tuleks seda põhjalikult reformida. Aluseks võiks võtta inimaju toimimise mudeli: inimesed on interneti kaudu ühenduses ja teevad tänu jagatud teadmisele usutavasti parimaid otsuseid. Reformi edule aitab kaasa ka Tiigrihüppe ja e-riigi kogemus. Alguses loodaks süsteemi imiteeriv arvutimäng, analüüsitaks õiguslikke võimalusi ja viidaks keskmise suurusega omavalitsuses ellu katseprojekt.

  Tean mitmeid, kelle meelest praegune erakondlik ühiskonna toimimine, tänu maailma arengule, arvestades ressursi mahukuse kaasatust on väheefektiivne. Samas, mõistmaks minevikust vaadates erakondade struktuuri, kui head ühiskonna toimimise mehhanismi, kuna puudus internet. Mis oleks kui reformiks?

  Teadvalt võimaldab internet üldistavalt kopeerida justkui inimaju, kus inimesed oleks justkui ajurakud, omavahel interneti kaudu ühenduses. Igal rakul (ehk inimesel) on oma tarkus, ühisel töötlemisel on suur tõenäosus parimast otsusest. Eestil on millegi sarnase edumeelseks loomiseks teatud eelis. Näiteks Tiigrihüpe, e-riik (loogikal mida on külvatud).

  Tugevust lisab veel nägemus, et puudub vajadus vanemate okste eemaldamiseks (piltlikult, kasutades kasvavat puud kui ühiskonna kasvamist). Süsteemi võiks juurutada samm-sammult.

  Esiteks võiks luua ligilähedase arvutimängu. Teiseks, tutvuda võimalustega, lähtudes seadusandluse hetkeseisust, kaasata mõni keskmine omavalitsuspiirkond koos huvilistega.

  Kolmandaks ... . Kindlasti on eelneva mõtte teostamiseks mitmeid stsenaariume, korraldada konkurss?
  Ühte lihtsamat, koos joonise ja mõningate selgitustega, järgnevalt tutvustan (Joonis lisatud manuses).

  Üldistavalt võiks kirjeldav organisatsioon meenutada Facebooki, Pensionifondi, Vikipeedia ja Arvutimängu sümbioosi. Reeglistik on läbi põimunud ja organisatsioon toimib kiiresti.
  Põhiosa meie tegevusi on rahas mõõdetavad, mistõttu peaks ka see organisatsioon olema isemajandav.
  Organisatsiooni liikmed on pärit eri piirkondadest, nad on erineva kutsumuse ja kogemusega. Nad hääletavad otsuste üle vabas keskkonnas, seega on heade otsuste eeldused olemas.
  Organisatsioonil, puudub emotsioonidelt valitava juhi võimalus.
  Liikumapanevaks jõuks on põnevus ja elu paremaks muutmine.

  Üldistav reeglistik:

  1. Kehtib sisseastumismaks.
  2. Oma sünnikuul tuleb esitada vähemalt üks küsimus (ühiskonna kitsaskoht)
  3. Aktsepteeritakse punktisüsteemi ja kohustusi: üle 50% häältest saanud küsimus liigub edasi ja annab esitajale näiteks 1 punkti, elluviidult lisandub teine punkt. Alla 50% hääli saanud idee autor ei saa + punkte. Punktide alusel ehitatakse üles sõjaline paigutus, ühiskondlik heategevus. Kõige suurema punktide arvuga isik on Eesti Vabariigi presidendikandidaat, teine peaministri jne.
  4. Hääletamispäevad on esmaspäev, reede, laupäev, pühapäev.
  5. Isik, kes on osalenud kolme aasta jooksul 50% hääletamisel, saab tasuks teatud summa
  6. Välja kedagi ei visata (ka eksinu on Eesti Vabariigi kodanik)
  7. Vähemalt 70% organisatsiooni liikmetest on Eesti Vabariigi kodanikud
  8. Nõustutakse osalema ühiskondlikus töös, heategevuses (vastavalt punktiarvule)
  9. Rahastatakse tegevust, mille Eesti osalus on vähemalt 70%
  10. Liikmed läbivad interaktiivse sõjalise kursuse vastavalt oma punktiarvule.

  Organisatsiooni_toimimise_joonis.jpg

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument