Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Madalam käibemaksumäär toitlustusasutustele

  Maksuametile on läbi aastate üheks suuremaks probleemiks toitlustusasutuste tööjõumaksud. Palju on mustalt töötamist, käibe deklareerimata jätmist jne. Peamiseks probleemi allikaks on toitlustusasutuste väga suur tööjõukulude osakaal, mille pealt tuleb lisaks tööjõumaksudele tasuda ka käibemaks. See loob aga soodsa pinnase ja kiusatuse maksupettusteks.
  Probleeme saaks lahendada, vähendades toitlustusasutuste käibemaksumäära näiteks 10% peale.

  Kasud:
  Oluliselt väheneks maksupettuste hulk.
  Paremini laekuksid nii tööjõumaksud kui ka käibemaks.
  Summaarselt maksulaekumine kasvaks.
  Tekkiv rahaline vahe suurendaks toitlustusasutuste konkurentsivõimet ning vähendaks nende pankrotistumist.

  Probleemi kirjeldus:
  Toitlustusasutustes moodustab palgakulu lõviosa käibest. Palgafondilt käibemaksu ei tasaarveldata. St ettevõtja maksab kogu palgafondi pealt käibemaksu. Samas on üsna suur osa sissetulekust sularahas ning enamik kliente ei soovi tšekki. Seega on maksupettusteks lausa suurepärane pinnas ning kindlasti ka kiusatus.
  Vahendustegevusega tegelevas ettevõttes võib olla miljonieurose käibe kohta tööl kolm inimest. Sama käibe tegemiseks toitlustuses on vaja aga 40 inimest. Seega luuakse enamus lisandväärtust just otsese inimtööga. Kui mõnes sektoris on võimalik kõik töötajad teha FIE-deks või iseseisvateks OÜ-deks, mis eraldiseisvana ei ole käibemaksu kohuslased, siis toitlustuses seda üldjuhul teha ei saa. Seega lasub toitlustusettevõttel märkimisväärne maksuraha kokku koguja roll.
  Soomes, Rootsis ja veel mitmel pool Euroopas on käibemaks toitlustusasutustele madalam. Ka Eestis tasuks nende kogemustest õppida, nende argumendid läbi töötada ja parimat osa sellest rakendada.

  Kasulik mõju:
  Maksutulu suureneb, kuna enamik ettevõtjaid soovib tegelikult puhtalt majandada, väheneb palkade mustalt maksmine.
  Paljud, kes ennem töötasid mustalt, vormistatakse ametlikult tööle, reaalne maksulaekumine mitte ei vähene, vaid pigem suureneb, ja töötajad saavad sotsiaalsed garantiid.
  Toitlustusasutuste majandusaastaaruanded hakkavad peegeldama tegelikku käivet ja tööhõivet.

  Vajalikud tegevused:
  Kuna tegu on peaasjalikult seadusemuudatusi vajava ettepanekuga, siis langeb põhirõhk rahandusministeeriumile, kes koostöös majandus- ja põllumajandusministeeriumi ning maksuametiga peaks läbi viima muudatuse mõju analüüsid.
  Positiivsete analüüsitulemuste korral peaks rahandusministeerium koostama vajalike seadusemuudatuste eelnõud ja valitsus esitama need riigikogule. Kuna tegu on maksuseadustega, mida hea tava kohaselt kiirustades ei muudeta, kuluks nende muudatuste elluviimiseks hinnanguliselt 1,5–2 aastat.

  Lisan niipalju, et näiteks Portugalis on käibemaksumäär esmastele toiduainetele (piim, leib, köögiviljad ja suurem hulk töötlemata ja pakendamata toidukaupu) 6%, samas kui mitte-primaarsed toidukaubad (suhkur, alkohol jne) on maksustatud 23%. Samuti on väga tuntav käibemaksusoodustus ka tudengisööklates, kus kolmekäigulise päevalõuna saab kätte 2.40 euroga. Siit on Eestil päris palju õppida ja usun, et ka üle võtta.

  Lisa pooltargument

  Riigi maksupoliitika peaks olema ühtlane, lihtne jms. Ei toeta erisusi. Makse vähendada> toetan! Erinevad maksumäärad> ei toeta!

  Samuti ei toeta erisusi ja pooldan ühtsust ja läbipaistvust.

  Toitlustusasutuste tööjõukulusid saab vähendada kasutades selleks järjest enam tehnoloogilisi lahendusi. Samuti toetan ühtsust ja läbipaistvust.

  Lisa vastuargument