Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • e- diagnoos

  e-diagnoos on virtuaalne küsimustikul ja personaalsetel terviseandmetel (seotud portaaliga Minu e-tervis jms) põhinev digitaalne automaatselt analüüsiv süsteem, mis avab isikule operatiivse võimaluse kiiresti teostada esmast diagnoosi oludes, kus arstiabi pole koheselt kättesaadav.

  Täna kasutatakse praktikas nö eneses diagoosimiseks ja haiguste- ja ravivõimaluste kohta informatsiooni saamiseks väga palju näiteks Google-otsingumootorit. Samuti helistatakse ka tasulistele arsti nõuandetelefonidele jms.
  e-diagnoosi riiklik ja isikule tasuta süsteem peaks terviseküsimuste puhul nö eneseabistamise võimalusi avardama.
  e-diagnoosi süsteemi peab olema võimalik kasutada ka uusimate laialtlevinud mobiilsete sidevahenditega: nutitelefonid jms.

  Süsteemi ülesanded/ võimalused:

  1) Süsteem avab isikule operatiivse võimaluse kiiresti teostada esmast diagnoosi oludes, kus arstiabi pole koheselt kättesaadav jms.
  Süsteemi diagnoosimisvõime täpsus sõltub sellest, kas sisenetekse süsteemi isikustatult või anonüümselt.
  Täpsema diagnoosi ja eneseabistamisvõimaluste saamiseks tuleb süsteemi sisse logida isikustatult ID kaardiga. Sel juhul kasutab süsteem ka teiste tervisega seotud andmebaaside abi (võimalike) diagnoosi(de) ja eneseabistamisvõimaluste väljapakkumisel.
  Süsteemi on võimalik kasutada ka anonüümselt. Sel juhul esitab süsteem enda järeldused ilma isiku personaalseid erisusi arvestamata, tuginedes vaid nö keskmistele standartjuhtumitele.
  Süsteem esitab võimalikud diagnoosid vastavalt %(protsentuaalsele) tõenäosusele.

  Süsteemile andmete esitamiseks konkreetse juhtumi korral, tuleb täita etteantud küsimustik: valikväljad kastikestega, millesse tuleb vajalikku kohta lisada nö „linnuke“.
  Süsteem analüüsib nimetatud küsimustiku vastuseid (iskustatud logimise korral koos isiku personaalsete andmetega: arvestab haiguslugusid, ravimeid, varasemaid pöördumis süsteemi poole jms) ja väljastab süsteemipoolsed järeldused võimalike diagnooside ja tegevuskavadega.

  Samuti esitab süsteem võimaliku ohuhinnangu lihtsas kolme-skaalalises mõõtmes:
  „roheline“ – rakendada süsteemi soovitusi ja pöörduda spetsialisti (arsti) poole hiljemalt X päeva jooksul, kui sümptomid pole taandunud;
  „kollane“ – rakendada süsteemi soovitusi ja pöörduda arsti poole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui X päeva jooksul;
  „punane“ – kriitiline seis: isik vajab kohest kiiret arstiabi (EMO)

  2) Süsteem annab esmased soovitused raviks:
  2.1) soovitab esmaseid retseptivabasid ravimeid;
  2.1) soovitab rahvameditsiini ravimeid ja võtteid;
  2.3) esitab ( k.a. videorakenduste abil) esma- ja endaabivõtteid;

  3) Süsteem esitab lisaks:
  3.1) retseptiravimite, meetodite(opertsioonid jms) loetelu, mida võiks kasutada/teostada pikemal perioodil peale konsulteerimist spetsialistidega (suurendab selliselt inimese teadlikkust ravivõimalustest);
  3.2) koos 3.1 punktis toodud soovitustega viited konkreetsetele tervise- ja meditsiiniasutustele, -spetsialistidele, kes võiksid punktis 3.1 esitatud teemadega tegeleda. Süsteemi saavad vastavad asutused ja spetsialistid enda andmeid üles laadida/lisada.

  4) Süsteem kontrollib automaatselt inimlike eksimuste vältimiseks arstide poolt välja kirjutatud kasutatavate ravimite omavahelist sobivust, kasutatava ravimi sobivust esitatud diagnoosiga jms. Vea avastamisel teavitab süsteem sellest automaatselt (mobiilirakenduse vms abil) nii ravimi väljakirjutanud arsti kui ka patsienti.

  5) Süsteem abistab ka ravimite soetamisel. Isik määrab ära geograafilise punkti (või teeb süsteem seda ise seadme asukoha järgi), mis on tema ravimi soetamisel nö alguspunktiks (isiku asukoht). Süsteemi andmebaasi abil, millesse on sisestatud ka apteekide jms ravimi müügiga tegelevate ettevõtete andmed (sh ravimi olemasolu, -hind, asutuse lahtiolekuaeg jms andmed) soovitatakse isikule ravimi soetamisvõimalusi (müügikohad reastatud lähima asukoha ja muude parameetrite alusel)

  Süsteemi peab olema võimalik lisada uusi rakendusi jms, mis teevad süteemi täpsemaks, avadaravad süsteemi kasutamisvõimalusi jms.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument