Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Loominguparadiis Eesti

  Eestis tuleks kaotada tulumaks mistahes intellektuaalse omandi võõrandamisest ja kasutada andmisest saadud tulult Eesti Vabariigi residentidele. Kõik Eesti residendid, nii füüsilised isikud kui äriühingud, kes midagi loovad ning sellest tulu saavad, oleksid sellelt arvestatavast tulumaksust vabastatud. Selle alla kuuluks nii "loometöötaja" jooksva palga tulumaksu osa, kui patendi-trollist äriühingu kasumijaotus. Eesti saaks uue tugeva majandusmootori sisetarbimise ja tugiteenuste näol.

  See lihtne ja elegantne idee seisneb selles, et Eesti kaotaks tulumaksu mistahes intellektuaalse omandi võõrandamisest ja kasutada andmisest saadud tulult Eesti Vabariigi residentidele. Sellega saaks ideaalis Eestist maailmas täiesti unikaalne tõmbekeskus (lisaks teistele loodud ja loodavatele (vt. näiteks http://startup.ny.gov)) .

  Kõik Eesti residendid, kes midagi loovad ning sellest tulu saavad, oleks tulumaksust vabastatud. Selle alla kuuluks nii "loometöötaja" palk, kui patendi-trollist äriühingu kasumijaotus. See võiks tekitada soodsa pinnase kolida just Eestisse ja siin intellektuaalset väärtust luua, toota ja arendada.

  Loomemajandusest on viimasel ajal palju juttu olnud. Siinkohal ka näitena tabel selle mõjust Eesti majandusele.
  Eesti loomemajanduse põhinäitajad kolme uuringu põhjal.
  Lisa 1

  Tabel pärineb EAS-i ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse nõunik Eero Rauna artiklist “Milline on loomemajanduse olukord Eestis?” (Delfi 21. jaanuar 2014)

  Nagu näha on tegemist hetkel mõne protsendiga SKPst, kuid mille mõju on tulevikus suurem kui me oskame seda ette näha.

  Idee selgitamiseks ka üks lihtne näide. Füüsiliselt isikust helilooja saab näiteks raadios mängitud heliteose eest autoritasu, millest on juba maha arvatud kehtiv tulumaks. Kõnealuse idee realiseerimise korral suureneks helilooja autoritasu tulumaksu võrra.

  Idee peamine sisu on aga selles, et kogu intellektuaalne looming ja selle tajutav väljendus põhineb füüsilise isiku aju tegevusel, mis väljendub mingis tajutavas vormis (sh nii autoriõiguse kui patendi- ja muude intellektuaalse omandi kaitse seaduste alusel kaitstavas). Keegi komponeerib muusika, keegi leiutab mõne uue tehnoloogilise lahenduse, keegi programmeerib Google’ile midagi toredat, keegi kujundab uue ergonoomilise tabureti. Eesti residendist kauni ergonoomilise tabureti disaner saaks oma loomingu julgelt, lihtsalt ja maksuvabalt mööblifirmale litsentseerida ja kulutada kogu saadud tulu Eestis.

  Tulumaksuvabastus peaks laienema kõikidele Eesti Vabariigi residentidele, kes saavad tulu sisuliselt Eesti pinnal valgust näinud loomingu võõrandamisest või kasutada andmisest litsentsi alusel. Ideaalis peaks tulemuseks olema nii näiteks Rootsi tootedisaineri, Saksa filmistuudio, Prantsuse moemaja, Ühendkuningriigi kirjastuse või Šveitsi ravimifirma eluline ja täiesti praktiline vajadus suunata oma loomeinimesi ja laboreid Eestisse resideeruma. Samas põhjustaks see suure vajaduse kõikvõimalike toetavate teenuste ja toodete järele, mida Eestis resideeruvad kunsti- ja teaduseinimesed vajavad - Rootsi mööblidisaineri koer vajab oma spetsiaalset juuksurit või Saksa ravimifirma parim teadlane on tervisehull ja veedab nädalavahetused Eesti spaades, välisfirmad koliksid oma kontorid, tele- ja filmistuudiod, laboratooriumid, kunstistuudiod, käsitöötehased, loomingukoolid ja koolituskeskused Eestisse ja palkaksid kohalikke loominguinimesi, teadlasi ja kaunishingi, selle asemel et talendid Eestist minema kolivad.

  Kuna loominguline tegevus on maksuseaduslikult kergesti eristatav muust, mitteloomingulisest tegevusest, siis loometegevuse maksustamise erandi sisseviimine maksuseadustesse on ülilihtsalt teostatav.

  Ideaalis ja suurelt unistades näeksin loomingulise tegevuse igakülgse soodustamise, kaitse ja eelistamise ette lausa Põhiseaduse tasandil. Pelgalt Põhiseaduse sellekohase muutmise kavandamine annaks juba iseenesest võimaluse Eestit terves maailmas unikaalse tõmbekeskusena välja kuulutada.

  Lisa_1-_Eesti_loomemajanduse_põhinäitajad_kolme_uuringu_põhjal.pdf

  Lisa pooltargument

  Toetan ühtlast, selget ja eranditeta maksupoliitikat

  Lisa vastuargument