Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Tervis

  Järjesta põhjal.
  Missing

  Ergas Eesti - stressivaba ja tootlikuma riigi poole üks ettevõte korraga. (2)

  Ergas Eesti eesmärk on vaimse terviseteadlikkuse tõstmine ettevõtlussektoris. Aastas kaotab Eesti majandus 12 000 inimaastat stressi ja psüühikahäirete tõttu, mille ennetamisse saaks tunduvalt rohkem panustada nii indiviidi kui kogukonna tasandil.

  Ergas Eesti pakuks kasutajakesksel moel teaduspõhiseid psühholoogilisi abivahendeid, mis kasvataks töötajate vaimset võimekust ning vähendades stressi. Tõuseks rahulolu, innovatsioonivõimekus ja tõhusus nii ettevõtete sees kui ühiskonnas laiemalt.

  Missing

  Personaalne tervise ID ehk TID (1)

  TID tähendab kaitstud, inimesele kuuluvat andmekandjat, millele on koondatud tema elu jooksul tehtud meditsiinilised toimingud – haigused, ravi, operatsioonid, veregrupp, uuringud, pildid - ning seda toetavat süsteemi. Esimene info salvestatakse TIDile inimese sündides, viimane peale siit ilmast lahkumist. TIDi saab endaga nagu mälupulka kaasas kanda ning suvalises arvutis sellele salvestatud infot vaadata. Eluajal otsustab omanik, kes ja missuguseid andmeid tema TIDil näeb. TIDi pärib pere.

  Missing

  Lihtne ja odav aktsioon istuja tervise heaks (32)

  Liigne istumine on iseseisev krooniliste haiguste ja suremuse riskifaktor ning koos suitsetamise, alkoholi ja väära toitumisega mittenakkushaiguste põhjustaja. Neisse sureb aastas 36 miljonit, sealhulgas 9 miljonit nooremat, inimesi elu parimais aastais, kes elustiili muutes võinuks seda vältida. 30 riigipead kohustusid 2011 ÜRO tippkohtumisel prioriseerima aktsioonid nende haiguste ennetamiseks. Teiste riikide vastavate algatuste kõrval on meil Eestis eeldus omaks innovatiivseks sekkumiseks.

  Missing

  Mobiilne kiirabi (4)

  Eesti maa ei ole praegu kaetud piisavalt suure kiirabi operatiivsuutlikusega. Kiirabi ei jõu õigeks ajaks õnnetuskohale ressursipuuduse tõttu. Lahenduseks case by case on õnnetuskohale kõige lähemal oleva meditsiinitehnikat tundva inimese mobiilne reageerimine ja kohale omal jõul liikumine, mida toetab vajadusel meditsiinitehnikat sündmuskohale vedav droon maapiirkondades ja linnades, näiteks bensiinijaamadest leitavad vastavad meditsiinitarbed, et osutada esmaabi kiirabiauto saabumiseni.

  Missing

  Tervisega tegelemine terviklikuks (3)

  Terve inimene jõuab rohkem töötada ja ühiskonna hüvanguks tegutseda. Senised ettevõtmised tervislike eluviiside edendamiseks on killustatud. Minu idee seisneb selles, et avaliku raha kasutamisel tuleks erinevate tegevuste juures läbi mõelda ka see, kuidas see tervist toetab. Näiteks avaliku raha eest korraldatavatel üritustel ei pakutaks ainult saia ja küpsist vaid sellesama raha eest midagi tervislikumat. Iga tee ehitamisel või remontimisel mõeldakse läbi kuidas see aitab kaasa liikumisele.

  Missing

  Rahvastiku tervisekapitali mõju majanduskapitalile - arendusvõimalused (3)

  Majandusareng ühiskonnas ei saa eksisteerida omaette vaid oleneb oluliselt inimressursist ja tervisekapitalist. Terved inimesed panustavad majandustoodangusse ja ühiskond ei vaja suuri sotsiaalkulutusi nende toimetuleku kindlustamiseks. Mitmed teadurid on leidnud, et kolmandik kuni pool majanduskasvust tuleneb rahvastiku tervisekapitalist.

  Missing

  e- diagnoos (0)

  e-diagnoos on virtuaalne küsimustikul ja personaalsetel terviseandmetel (seotud portaaliga Minu e-tervis jms) põhinev digitaalne automaatselt analüüsiv süsteem, mis avab isikule operatiivse võimaluse kiiresti teostada esmast diagnoosi oludes, kus arstiabi pole koheselt kättesaadav.