Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Tegijad

  arro_N6N3699 Tõnis Arro
  Juhatuse esimees
  Tel: +372 616 1100
  Email: tonis.arro@arengufond.ee
  Arengufondi juhatuse esimehe juhtida on Eesti majanduse kaasajastamise ja riskikapitalituru arendamise järgmine etapp.
  Pirko Pirko Konsa
  Tegevjuht
  Tel: +372 616 1100
  Skype: pirko.konsa
  Email: pirko.konsa@arengufond.ee
  Arengufondi tegevjuhi ülesandeks on Arengufondi igapäevase töö korraldamine ja organisatsiooni esindamine erinevates töögruppides.
  kristjan_lepik-182x273 Kristjan Lepik
  Majandusekspert
  Tel: +372 616 1100
  Email: kristjan.lepik@arengufond.ee
  Kristjan veab Arengufondis Nutika spetsialiseerumise protsessi.
  Peep Peep Siitam
  Energia- ja rohemajanduse suuna juht
  Tel: +372 616 1070
  Email: peep.siitam@arengufond.ee
  Peep tegeleb Arengufondis energia- ja rohemajanduse valdkonna juhtimisega alates 2012. a septembrist.
  Madis Org Madis Org
  Energia- ja rohemajanduse ekspert
  Tel: +372 616 1071
  Skype: orgmadis
  Email: madis.org@arengufond.ee
  Madise töö Arengufondis hõlmab nii rohe- ja energiamajanduse seire teostamist kui ka pilootprojektide koordineerimist selles valdkonnas. Madis liitus Arengufondiga 2012. a veebruaris.
  Irje Möldre Irje Möldre
  Energia- ja rohemajanduse keskkonnaekspert
  Email: irje.moldre@arengufond.ee
  Irje analüüsib energia- ja rohemajanduse hetkeseisu ning panustab keskkonda arvestavate tulevikutrendide kujundamisse Arengufondis alates jaanuarist 2013.
  Kristiina Kristiina Sipelgas
  Energia- ja rohemajanduse ekspert
  Tel: +372 616 1100
  Email: kristiina.sipelgas@arengufond.ee
  Kristiina tegeleb rohe- ja energiamajanduse valdkonnas energiaühistute ja –ühingute parimate mudelite leidmise ning arendusprotsessiga. Kristiina liitus Arengufondiga 2013. a sügisel.
  Caroline1 Caroline Rute
  Analüütik
  Tel: +372 616 1100
  Email: caroline.rute@arengufond.ee
  Caroline toetab Arengufondis nutika spetsialiseerumise analüüsi valmimist ning analüüsib majandust ja ettevõtlust puudutavaid teemasid laiemalt. Caroline asus Arengufondi tööle augustis 2013.
  Cathy Reiljan Cathy Reiljan
  Assistent
  Tel: +372 616 1100
  Skype: cathy.reiljan
  Email: cathy.reiljan@arengufond.ee
  Cathy on võtmeisik Arengufondi töötajatele nii välise kui majasisese info vahendamisel ja klientidega / partneritega suhtlemisel. Cathy liitus Arengufonid meeskonnaga 2010.a oktoobris.
  Külli Kalamäe Külli Kalamäe
  Pearaamatupidaja-finantsjuht
  Tel: +372 616 1100
  Email: kulli.kalamae@arengufond.ee
  Külli töötab Arengufondis pearaamatupidaja-finantsjuhina alates 2012. aasta detsembrist. Lisaks vastutab Külli Arengufondi tütarfirma AS SmartCap’i raamatupidamise ja aruandluse eest.
  seppo_sneck_150px Seppo Sneck
  AS SmartCap juhatuse liige
  Skype: sepposneck
  Email: seppo.sneck@smartcap.ee
  Seppo Ari Sneck ühines SmartCapiga fondijuhina 2013. aasta oktoobris. Seppo asutas Tietovalmis Oy, juhtis seda aastaid ning müüs ettevõtte hiljem Sysopen Plc-le. Lisaks on ta edukalt juhtinud kaht riskikapitalifondi (JyväsSeed Fund Oy ja Midinvest Oy), olnud võtmepositsioonidel mobiillahendusi pakkuvas Ixonos Oyj-s ning töötas viimati Jyväskylä ülikoolis, aidates sel käivitada kaht riskifondi.
  Andrus Oks Andrus Oks
  Investeeringute haldur
  Tel: +372 616 1082
  Skype: andrus.oks
  Email: andrus.oks@smartcap.ee
  Andruse hallatavate investeeringute hulka kuuluvad mitmed Eesti suurepärased tehnoloogiaettevõtted. Enne SmartCapi meeskonnaga liitumist juhtis ta meditsiinivaldkonna startupi Myoton, mis arendab uudset diagnostikateenust.
  Indrek Kelder Indrek Kelder
  Investeeringute haldur
  Tel: +372 616 1083
  Skype: indrekkelder
  Email: indrek.kelder@smartcap.ee
  Indrek keskendub investeerimiseks sobivate innovaatiliste ettevõte leidmisele, analüüsimisele ja portfelli-ettevõtete juhtimisele. Arengufondis alustas Indrek alates 2007.a. septembris.
  Stanislav Ivanov Stanislav Ivanov
  Investeeringute haldur
  Tel: +372 616 1084
  Skype: stass.ivanov
  Email: stanislav.ivanov@smartcap.ee
  Stanislav tegeleb finants- ja tehnoloogianalüüsiga, investeerimisotsuste ettevalmistamisega ja läbiviimisega ning portfelliettevõtete arendamise ja juhtimisega. Stanislav liitus Arengufondiga 2010. a sügisel.
  Antti Perli Antti Perli
  Õigusnõustaja
  Tel: +372 616 1103
  Skype: anttiperli
  Email: antti.perli@smartcap.ee
  Antti korraldada on kõik, mis puudutab juriidilisi küsimusi – investeeringute õiguslike riskide analüüs, lepingute ettevalmistamine ja läbirääkimine ning Arengufondi meeskonna ja portfelliettevõtjate nõustamine igapäevastes juriidilistes küsimustes.