Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Toidurevolutsioon

  Toidurevolutsioon on maksupoliitiliste meetmete kogum, mille eesmärgiks on suunata Eesti inimesi tarbima võimalikult palju kodumaist-kodulähedast tervislikku värsket ja ökoloogiliselt kasvatatud toitu.

  Toidurevolutsiooniga tõmmatakse selge ja kindel piir erinevatest eesmärkidest lähtuvalt erinevatel viisidel toodetud toidu vahele (vt lisaselgitus allpool).
  Maksupoliitiliste meetmetega muudetakse ökoloogiline toit hinna poolest konkurentsivõimeliseks-samaväärseks tava- ehk masstoiduga, muutes ökoloogilise toidu nii kättesaadavaks võimalikult suurele osale Eesti elanikkonnast. Kaotatakse nö tavatoidu hinnaeelis.
  Selleks vabastatakse ökoloogilise toidu müük käibemaksust.
  Lisaks maksustatakse täiendavalt ained, mille (liig)kasutamine on tõestatult tekitanud riigi elanikkonna tervisele kahju. Näiteks suhkur, mille (liig)tarbimine on viinud meie riigi elanikkonna ülekaalulisuse, diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste kuristiku servale.
  Selleks maksutatakse näiteks suhkur (sh ka suhkruasendajad, millel on sisuliselt sama mõju inimese toitumisharjumustele jms) ja seda sisaldavad tooted täiendava nö magusamaksu/aktsiisiga. Selliselt üritatakse piirata nö magusate ja maitsemeeli üleliia siduvate-mis viivad kergesti ületarbimisele- toitude levikut. Sääraselt saadud vahendeid kasutatakse sihipäraselt esmajärjekorras meditsiini lisarahastamiseks, aga ka näiteks rahvaspordi tegevuste toetamiseks jms.
  Selgituseks veel niipalju, et maksupettuste välistamiseks jms on oluline selgelt eristada käibemaksuvaba ökoloogilise ja mahedalt kasvatatud toidu müük nö tavatoidu müügist. St et km/vaba ökoloogilist toitu tohib müüa vaid eraldi laoga spetsiaalsetes kauplustes, mis pole kuidagiviisi füüsiliselt seotud tavakauplustega.
  Säärane tõuge uue ökoloogilise kaubandusvõrgu tekkeks peaks lisaks kaubandusturu omanäolisemaks ja huvitavamaks muutmisele (rikastamisele) soosima ka väikekaupluste-käitiste-tootjate taasteket, -arengut ja hüppeliselt uute töökohtade loomist nii öko-toidukaubanduses, öko-tööstuses kui ka öko-põllumajanduses. Sest võrreldes tavatoidu tootmise ja müügiga on ökoloogilise toidu tootmine ja müük töömahukam ja keerukam tänu ökoloogilise toidu spetsiifikale.
  LISASELGITUS:
  Toidu tootmine lahkneb juba täna ja veelgi enam seega tulevikus kahte einevasse suunda:
  Tava- ehk masstoidu (TMT) tootmine ja ökoloogilise ehk mahetoidu (ÖMT) tootmine.
  1) TMT tootmine
  Tänapäevase TMT tootmise põhieesmärgiks on planeedi üha kasvava elanikkonna varustamine toiduga selliselt, et see oleks kõigile kättesaadav. Ehk esmatähtis on piisava toiduhulga tagamine globaalses mastaabis ja selle tootmiseks, säilitamiseks jms tehtavad võimalikud väikesed kulutused. Seejuures on paratamatu, et TMT puhul tervislikkus, ohutus jms näitajad taanduvad tahaplaanile. TMT tootmiseks ja säilitamiseks kasutatakse uusimaid keemia- ja biotehnoloogia teaduse saavutusi. Tagatakse toidu üliefektiivne tootmine läbi üliintensiivse tegevuse, püüeldes samas toidu ülima võimaliku säilimise poole.
  Kahjuks ei taga selline tootmine-säilitamine toidu parimat ohutust ega tervislikkust, kuna erinevate meetodite mõjude ilmsiktulemine võtab tihtilugu aega mitu inimpõlve jms. Samuti ei taga selline üliintensiivne-efektiivne tootmine parimal viisil keskkonna, põllumajandusloomade jms säilimist jne. Kannatab ka toidu (taimed, loomad) liigirikkus, kuna sellise tootmise puhul peetakse parimaks unifitseeritud/monoliigilist lähenemist.
  Täna oleme alles sellise TMT tootmise suhtelises algusfaasis. Keegi ei tea, millised on pikaajaliselt erinevate GMO saaduste ja keemiliste kokteilidega (sh steroidide jms )kasvatatud põllumajandussaaduste mõjud inimese tervisele. Paradoksaalsel kombel on ennast laborihiirte staatusesse pannud just arenenud ühiskonnad. Mittearenenud ühiskonnad, kes elavad jätkuvalt traditsioonilises vaimus, pole nii ohustatud. Kuid juba täna võib öelda, et arenenud ühiskondade probleemid on märkimisväärsed: vähi, südame-veresoonkonna jms haiguste plahvatuslikku levikut pole võimalik ignoreerida. Odav TMT, mis näis olevat lahendus, on osutunud uute probleemide allikaks.
  2) ÖMT tootmine
  Põhieesmäriks on kohaliku elanikkonna varustamine eelkõige tervisliku toiduga, mille tootmine on jätnud võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje (st toit on toodetud kohapeal> väikesed transpordikulud). Põhitähelepanu on toidu tervislikkusel. Selleks on kasutatud võimalikult vähe keemilisi preparaate jms, saaduste omaduste selektsioon on loomulik (ei GMOle jne). Säilimisaeg ja välimus on võrreldes tervislikkusega lükatud tahaplaanile.

  Hea idee, kuid suurtöösturid, kes ebatervislikke toiduaineid masstoodavad, ei oleks sellega kunagi nõus.

  Hea idee, kuid suurtöösturid, kes ebatervislikke toiduaineid masstoodavad, ei oleks sellega kunagi nõus.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument