Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Probleemilahenduse klubid

  Loov probleemilahendus on heaks abiliseks keerulistes olukordades, kui vanaviisi enam edasi ei saa või ei oska. Ärides ja organisatsioonides saavutatakse uudseid ja elegantseid lahendusi ilma, et keegi sellepärast ilmtingimata kannatama peaks. See lähenemine ei ole väga levinud, kuna konsultandid on need tehnikad teinud raskesti kättesaadavaks. Inglismaal on ennast just õigustanud probleemide loov lahendamine klubilises vormis, lihtsate inimeste vahel. Kindlasti tasub Eestis ka taolist proovida.

  Vanaviisi enam ei saa. Sellise tõdemuse ees on paljud firmajuhid ja omanikud. Probleemid saavad alguse väga erinevates situatsioonides, aga tavaliselt on nende lahendajad silmitsi väga sarnaste valikutega. Ressursid on piiratud ja kusagilt tuleb midagi kärpida.

  Kaasaegne mõtlemine on „turule“ toonud suure hulga loova probleemilahenduse tehnikaid. Nende väited on, et rasketes situatsioonides saab uusi lahendusi tekitada nii, et hundid on söönud ja lambad terved. Selliseid tehnikaid on ka edukalt rakendatud, nii ärides kui muudes organisatsioonides.

  Loova probleemilahenduse laiemale levikule on ka takistusi. Tihti nähakse seda kui midagi keerulist. Töötajaid peab saatma kulukatele seminaridele ja kas neist ka kasu on, ei tea. Samuti on konsultantidele kasulik, et kliendid ei saaks täiesti iseseisvaks. Parem on, kui nad ikka ja jälle tagasi tulevad.

  Käesolev idee ei ole originaalne, aga on piisavalt värske. Ühendkuningriigis (ja kindlasti ka mujal, aga ilmselt mitte Eestis) on ennast just tõestanud loov probleemilahendus klubilises vormis. Veebileht on aadressil http://www.ideascentregroup.com/the-ideas-centre/ See on äri, aga ta erineb oluliselt konsultatsiooniärist. Probleemidega firmadest ja organisatsioonidest tulevad inimesed kokku umbes 6 korda aastas. Nad maksavad liikmemaksu, et palgaline moderaator juhiks kogu protsessi ning jagaks sobilikke tehnikaid grupi sees. Liikmed on nii valitud, et ei esineks ärikonkurentsi ning et nad võimalusel esindaks erinevaid vaateid ja kogemusi. Kogu protsess on nii disainitud, et probleemi omanik saaks häid ideid, ja grupp toetaks teda kokkusaamise ajal ja järel lahenduse praktilise evitamise suunal. Järgmine kord saavad nad ise abi. Eesmärgiks on samas mitte parendusi pakkuda, vaid radikaalselt teistsugust lähenemist. Lahenduse võtmeisik peab järgmiseks selle lahenduse oma töö juures „maha müüma“, mis ei ole sugugi lihtne. Moderaator ja grupp saavad siin jätkuvalt aidata.

  See idee ja mudel on ennast värskelt tõestanud. Ärid ja organisatsioonid on saanud käegakatsutavat, märkimisväärset tulu. Ehk mitte üllatusena on varsti uued probleemid esile kerkinud kusagil mujal, aga järgmine kord võetakse juba asju rahulikumalt. Võtmeisikud on sarnaseid klubisid omakorda asutanud ja kasvatanud oma organisatsioonide sees. Litsentsi alusel saavad nad „keskusest“ ja kogukonnalt värskeid ideid ja tuge. Keskuse vaatevinklist on see ennast taastootev äri.

  Eestis oleks taolistest klubidest või ringidest loodetavasti samapalju kasu kui Ühendkuningriigis. Probleemid on ju enamasti samad. Nendest kuulutamine on täpselt sama valus, ja toetavas keskkonnas lahenduste leidmine sama hinnaline.

  Arengufondi toetusel sooviksin teha aastase piloodi, et pinnast sondeerida. See hõlmaks suhtlemist huvilistega, potentsiaalsete partneritega ja samal ajal tehnikate omandamist Hr David Hall-ilt Ideas Centre juures.

  Kui pinnas on soodne ja tegevus käivitub, on kasu Eesti inimestele ja organisatsioonidele garanteeritud. Numbreid ei ole võimalik anda, aga see ehk ei olegi nii oluline kui oma peaga mõtlemine, areng ja äri konkurentsivõime kasvatamine.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument