Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Riiklikud patendi- ja aktsiaosalused

  Idee lühikokkuvõte:
  Riiklikud patendi- ja aktsiaosalused tähendaks riigi osalust investeeringutel eestis loodud patentidesse, kasulikesse mudelitesse ja arengupotensiaaliga ettevõtetesse. Riigiettevõtte eesmärk on leida kasumipotensiaaliga ideid ja osalusi. Eesti rahva kasu tekib sellest, et tegemist on tulu taotleva riigiettevõttega, mille eesmärk on suurendada eesti rahva rikkust. Riik on usaldusväärne partner. Eesti elanikele antakse võimalus ennast eestis teostada.

  Idee kirjeldus:
  Riiklikud patendi- ja aktsiaosalused tähendaks riigi otseinvesteeringut eestis loodud patentidesse, kasulikesse mudelitesse, intellektuaalsesse omandisse ja arengupotensiaaliga ettevõtetesse. Läbi loodava riigiettevõtte osaleb riik inveseeringutes. Investeerides taotleb riik kasumit ning kaudselt toetab eesti inimeste, ettevõtete ja üldist arengut.

  Rakendusmeetmed:
  · Tehakse juriidiline analüüs teostattavusele;
  · Strateegia loomine, kehtestatakse juhtimise, investeeringute tegemise ja haldamise põhimõtted;
  · Tasuvusanalüüs;
  · Luuakse riigklik aktsiaselts, mis keskendub investeeringutele;
  · Leitakse sobiv riiklik organisatsioon (EAS, Arengufond) mille struktuurset potensiaali ära kasutades loodav ettevõte tegutseb;
  · Leitakse riiklikud rahastuse katteallikad;
  · Luuakse struktuurid ja alustatakse tegevust.

  Ajaline teostus:
  · Selgitatakse täpne juriidiline raamistik otseinvesteeringute juriidilseks turvalisuseks ja riskide minimaliseerimiseks ehk kas ja kuidas on võimalik riiklikud investeeringud juriidiliselt turvaliselt teostada (2 kuud);
  · Tasuvusanalüüs koos strateegia loomisega. Mis teenused tasub riigil sisse osta, mis spetsialistid tasub palgata, mis on juba olemas, kuidas kasutada juba olemasolevate struktuuride teenuseid (3-4 kuud);
  · Leitakse sobiv riiklik organisatsioon mille juurde luuakse otseinvesteeringutega tegelev aktsiaselts (1 kuu);
  · Leitakse rahastus (1-2 kuud);
  · Luuakse tomimiseks vajalikud struktuurid (2 kuud);
  · Alustatakse tegevust (9-11 kuul).

  Mõju Eesti majanduse arengule ja inimeste elukvaliteedile:
  Leiutajatel tihti puuduvad vahendid oma ideedele seaduslike õiguste kehtestamiseks. Riskikapital tähendab enamjaolt välisinvesteeringute otsimist, mis tähendab potensiaalse kasumi ja tunnustuse lahkumist eestist. Riikliku ettevõtte näol oleks leiutajatel ja ettevõtjatel usaldusväärne väljund oma ideede patenteermiseks või teostamiseks. Omades riiklikult kontrolli investeeringute üle on selgemalt näha põhjuse ja tagajärje seos.

  Panustades otseselt läbi osaluste eesti elanike ideedesse ja ettevõtmistesse aitab siduda inimesi eestiga, luua töökohti, ning kui leidub järgnev Skype, siis ka maailma vallutada. Eesti rahva kasu tekib sellest, et tegemist on Eesti Vabariigi tulu taotleva organisatsiooniga, mille eesmärk on suurendada eesti rahva rikkust ja tuntust maailmas.

  Üldist:
  Juba pikalt on eesti ettevõtete eesmärk välja rabeleda alltöövõtja staatusest ning pakkuda kaupadele ja teenustele suuremat lisandväärtust. Eesti keskmine ettevõte on rahvusvahelise mõõtmes väike ja mitte eriti hästi kapitaliseeritud. Ka ettevõtete krediidivõimalused toetuvad põhiliselt väilspankade rahale. Viimase statistika järgi on ettevõtete laenuportfell vähenenud, mis tähendab mitte ainult, et ettevõttete arengusse on vähem investeeritud. See on veel üks signaal sellest, kas arengud ettevõtluses ja majanduses tervikuna ikka toimuvad selles suunas milles loodame!

  Eestil pole maavarasid, on ehk meie väärtuslikum vara just inimsesed, nende tegemised ja ideed! EV-s elu edendamiseks peaks riik taotlema oma varade parimat kasutust.

  Maailmas ei pidavat olema rahapuudust, on heade ideede puudus. Ärgem siis laskem neil minema lennata. Idee on nagu seeme, mis vajab alguses sobivat pinnast, et hiljem kultuuriks areneda. Mis veel saab olla sobivam pinnas, kui kodumaal asuv riiklik investeermis organisatsioon!

  Asso Oppar
  30.04.2014

  Minu meelest üks parimaid ideid siin konkursil.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument